TIPSARMER - Tehnici de înaltă precizie și sensibilitate aplicate în rețele de biomonitorizare a poluării mediului cu factori poluanți din zonele de dezvoltare de sud, sud-est și centrală ale României

Rezultatele proiectului

Etapa I (01.10.2008 - 20.01.2009) - Rezumat

Etapa II (21.01.2009 - 10.11.2009) - Rezumat

Etapa III (11.11.2009 - 09.11.2010) - Rezumat

Etapa a IV-a (10.11.2010 - 20.09.2011) - RezumatRezumatul etapei I

Proiectul isi propune cercetarea, testarea, dezvoltarea si implementarea tehnicilor si metodelor de analiza de inalta precizie si sensibilitate in retele de biomonitorizare a poluarii mediului: metode atomice si nucleare (PIXE, EDXRF, SEM-EDX, AAS, NAA), metode optice (senzori optici, turbidimetrie, nefelometrie, flamfotometrie), metode electrochimice (utilizand senzori si biosenzori) si metode fizico-chimice (chemoluminescenta si termoluminescenta).  Se va urmari monitorizarea regionala a poluarii aerului, solului si apelor de suprafata cu metale grele si poluanti macromoleculari persistenti, poluare rezultata atat din activitatea industriala si comerciala cat si din activitatile curente in zone rurale si  urbane  situate in sudul, sud-estul si centrul Romaniei, privitor la:

 • poluarea cu metale grele (Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Ni, Cu, As, Se, Cd, Hg si Pb) a aerului, solului si apei de suprafata (rauri si lacuri);
 • poluarea cu poluanti macromoleculari persistenti - erbicide, pesticide, policlorbifenile (PCB), hidrocarburi poliaromatice (PAH), etc. -  a unor resurse tinta de apa de suprafata.

In etapa I a proiectului au fost realizate urmatoarele activitati:
Activitatea I.1: Formularea si verificarea de modele conceptuale si teorii pentru analize fizico-chimice, electrochimice, optice si de spectroscopie atomica si nucleara; abordare teoretica si detaliere a metodelor analitice. Analiza comparativa a metodelor analitice – activitate la care au participat Co, P1,P2, P3 si P4;
Activitatea I.2: Identificarea surselor de poluare si stabilirea punctelor de monitorizare in zone de sud, sud-est si centrale ale Romaniei. Studiul spectrului de elemente si sisteme poluante cu efecte in degradarea calitatii aerului si a apelor de suprafata- activitate la care au participat Co, P1,P2, P3 si P4;
Activitatea I.3.: Stabilirea diagramei de lucru in cadrul programului de monitorizare a poluarii mediului cu tehnici de inalta precizie si sensibilitate.
                In aceasta etapa a proiectului au fost abordate teoretic si detaliate metodele analitice ce vor fi abordate de-a lungul derularii proiectului. Au fost bine stabilite aceste metode, fiind prezentate si  performantele si posibilitatile de aplicare ale acestora -  tehnici atomice si nucleare (PIXE, EDXRF, SEM_EDX, AAS, NAA), tehnici optice (senzori optici, turbidimetrie, nefelometrie, flamfotometrie), electrochimice (utilizand senzori si biosenzori) si metode fizico-chimice (chemoluminescenta si termoluminescenta). -  in scopul aplicarii acestora in proiect pentru analiza probelor de sol, muschi si licheni biomonitori, apa de suprafata si sediment, organisme acvative, etc.  O atentie sporita a fost acordata studiului diferitelor metode de preparare a probelor ce vor fi colectate si analizate in cadrul  proiectului. Toate studiile realizate sunt prezentate in capitolul 4 – Descrierea stiintifica si tehnica. Colectivele de cercetare implicate in proiect  au experienta in aplicarea tehnicilor sus mentionate  in studii de monitorizare a calitatii mediului utilizand tehnici de analiza de inalta precizie si sensibilitat prin diferite proiecte de cercetare nationale si europene.
                De asemenea au fost identificate sursele de poluare si au fost stabilite punctele de monitorizare in zone de sud, sud-est si centrale ale Romaniei. A fost realizat studiul spectrului de elemente si sisteme poluante cu efecte in degradarea calitatii aerului si a apelor de suprafata. In urma acestui studiu zonele tinta  ce vor fi monitorizate  proiect sunt:
a) bazinul hidrografic al Dunarii de Jos (Braila-Galati), Prutului inferior, Siretului inferior; si al raurilor Ialomita (zona  Dambovita) si Dambovita (zona Dambovita si Bucuresti).
b) zonele teritoriale: sudul Moldovei, nord-vestul Dobrogei, sudul si centrul Romaniei.
Poluarea zonelor investigate poate proveni din activitatile economice sau din aglomerarile urbane (Bucuresti, Targoviste, Doicesti, Fieni, Turnu Magurele, Galati, Braila, Brasov) si  zonele suburbane corespunzatoare.
                In regiunea de dezvoltare Sud vor fi monitorizati factorii de mediu in diferite puncte din Bucuresti si judetele Dambovita, Ilfov, Teleorman in zone cu activitate socio-economica (unități industriale cu profil metalurgic, unitati industriale cu profil energetic ce folosesc drept combustibil carbunele, unitati industriale ce produc materiale de constructii, societati industriale de productie a vopselelor, unitati si societăți industriale ce utilizează solvenți,  agenții economici cu profil de activitate în domeniul confecțiilor metalice, transport auto, materiale de construcții, stațiile de distribuție carburanți ) si trafic intens. Vor fi prelevate probe de sol, vegetatie si bioindicatori la diferite distante de obiectivele industriale poluante  (Combinatul de oteluri speciale Mechel S.A. Targoviste, SC Termoelectrica SA-SE Doicești, S.C. Nubiola S.A  Doicesti, SC Carpatcement Holding Fieni, Combinatul de ingrasaminte chimice Turnu Magurele etc.), in directiile preferentiale ale vantului, precum si la diferite distante de principalele artere rutiere.      
                Probele de apa de suprafata, sediment vor fi prelevate din raul Ialomita - zona Targoviste, Doicesti, Fieni si zona muntilor Bucegi ( valea Ialomitei), precum si din raul Dambovita – zona judetului Dambovita si Bucuresti.
                In regiunea de dezvoltare SE vor fi monitorizati factorii de mediu in judetele Galati si Braila, in zone cu activitate socio-economica (elaborarea fontei si a otelului, industria chimica, constructii navale, activitati portuare, deversari) si trafic intens
                Vor fi prelevate probe de sol, vegetatie si bioindicatori la diferite distante de obiectivele industriale poluante  (Combinatul Siderurgic ArcelorMittal Galati si Combinatul de celuloza si hartie Braila-Chiscani), in directiile preferentiale ale vantului, precum si la diferite distante de principalele artere rutiere.
                Probele de apa de suprafata, sediment si vietuitoare acvatice vor fi prelevate din fluviul Dunarea - zona municipiilor Galati si Braila, raurile Siret si Prut in apropierea gurilor de varsare in Dunare, lacul Brateș si iazul tehnologic Cătușa, din apropierea Combinatului Siderurgic Galati. Punctele de colectare vor fi amplasate in zone cu activitate portuara (santier naval, port mineralier), zone din apropierea gurilor de canalizare si a unitatilor industriale poluante, locuri de agrement (faleze, zone de pescuit), etc.
                De asemenea, in cadrul proiectului vor fi monitorizate, prin analiza probelor de sol, apa de suprafata si vegetatie, si zone din județul Brașov – Brasov, Codlea, Făgăraș. Sursele de poluare prezente in aceste orase sunt : Compania Apa Brașov, Apa Serv Făgăraș, Servicii Comunale Măgura Codlea și societățile comerciale Viromet SA Victoria, Nitrocontrol S.A. Făgăraș, Europig SA – Ferma zootehnică Șercaia și Galii Gallo SRL – Ferma zootehnică Codlea.
                In urma intalnirilor de lucru, organizate de coordonator, a fost stabilita diagrama de lucru in cadrul proiectului ( prezentata la capitolul V. - Anexe)

In aceasta etapa a fost realizata pagina web a proiectului,  pagina  ce poate fi accesata la adresa: http://icstm.valahia.ro/tipsarmer

Rezultatele acestei etape  sunt concretizate si prin publicarea unor articole  astfel:

 • Claudia Stihi, Ion V. Popescu,  Anca Gheboianu, Marina Frontasyeva, Antoaneta Ene, Gabriel Dima, Oana Bute, Valerica Cimpoca, Valentin Stihi,  Calin Oros, Sergiu Dinu,Marilena Voicu,  Mineral content of native vegetables obtained by energy dispersive X- ray fluorescence spectrometry, Journal of Science and Arts,  year 8 No. 2(9) 2008, ISSN 1844-9581, p.332-335 (http://josa.ro)
 • I.V.Popescu, C.Stihi, Gh.V.Cimpoca, G.Dima, Gh.Vlaicu, A.Gheboianu, I.Bancuta, V.Ghisa, G.State , Environmental samples analysis by atomic absorption spectrometry (AAS) and inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-AES),Rom. Joun. Phys.( accepted  paper -   http://www.nipne.ro/rjp/);
 • A. Ene, I.V. Popescu, C. Stihi, T. Badica, A. Gheboianu, I. Bancuta, G.
  Dima, Multielemental analysis of metallurgical, environmental and
  biological samples using PIXE technique, The Annals of the “Dunărea De Jos” University of Galați  Mathematics, Physics, Chemistry, Informatics,Fascicle II, Year II(XXXI), 2008, ISSN1842-6506, p.61-67.
 • S. Jipa, T. Zaharescu, R. Setnescu, E.S. Dragan, M.V. Dinu, Thermal and radiochemical degradation of some PAN copolymers, Materials Chemistry and Physics, 112, 612-618, 2008


Rezumatul etapei II

In etapa II a proiectului au fost realizate urmatoarele activitati:

Activitatea 2.1: Colectarea probelor de apa si sol din zonale monitorizate in program, activitate la care au participat  toate institutiile implicate in proiect: Co, P1, P2, P3 si P4

Activitatea 2.2: Masuratori PIXE, AAS, EDXRF, SEM-EDX ale probelor colectate pentru determinarea gradului de polare cu metale grele a probelor colectate, activitate la care au participat Co, P1, P2 si P3

Activitatea 2.3 Masuratori electrochimice cu senzori  activitate la care a participat numai partenerul P4

Activitatea 2.4. Masuratori de CL pentru determinarea gradului de polare cu sisteme poluante macromoleculare persistente activitate la care au participat Co si P3

Activitatea 2.5. Prelucrarea datelor si analiza statistica a rezultatelor experimentale , activitate la care au participat  toate institutiile implicate in proiect: Co, P1, P2, P3 si P4.

                Au fost colectate  efectuate masuratori PIXE, AAS, EDXRF, SEM-EDX si electrochimice ale probelor de mediu – apa si sol colectate tot in cadrul acestei etape din zone de sud, sud-est si centrale ale Romaniei. De asemenea au fost efectuate experimentari privind evaluarea poluarii cu poluanti macromoleculari persistenti.

In urma rezultatelor experimentale obtinute pana acum s-a observat ca:

 • Pentru unele elemente concentratiile determinate in probele de apa potabila au depasit normele admise, la Turnu Magurele si Bucuresti; Ca, la Copsa Mica; Cr, la Turnu Magurele;
 • In cazul raului Ialomita se constata o depasire a concentratiei maxim admise a elementului Zn pe intreaga arie monitorizata;
 •  Concentratiile determinate ale Fe au clasificat raul Ialomita din aria monitorizata  ca fiind de:

- categoria II (conform STAS 4706/88 ape ce pot fi utilizate în industrie, pentru piscicultură (exceptând salmonidele), pentru agrement și nevoi urbanistice) in zonele: Moroieni, Pietrosita, Fieni, Pucioasa, Branesti
- categoria III (conform STAS 4706/88 ape pot fi utilizate pentru irigații, alimentarea hidrocentralelor, răcirea agregatelor, alimentarea stațiilor de spălare) si chiar depasiri ale CMA si pentru aceasta categorie in zonele: Targoviste, Comisani, Bilciuresti, Dobra.

 • Studiul variatiei concentratiilor elementale in probele de sol analizate  a evidentiat urmatoarele: valori maxime pentru Zn, As si Ca, la Copsa Mica, iar pentru Ni si Fe, la Deva; valori minime pentru Br, K si Rb la Copsa Mica, iar pentru As, Cr si Zr la Fundata. 
 • Valoarea concentratiei de Zn in solul prelevat la Copsa Mica (sol necultivat), depaseste de 2 ori pragul de alerta maxima al standardului national in vigoare;
 • Pentru unele elemente valorile concentratiilor in sol depasesc normele admise. Astfel, pentru Zn in sol la Magurele (IFIN-HH), pragul minim de alerta este depasit de 2 ori, iar pentru Zn in sol la la Copsa Mica, pragurile minim si maxim de alerta sunt depasite 4,7 si 2 ori, respectiv. Elementul Ni in proba de sol colectata la Deva depaseste pragul minim de alerta (raport 1,3), fiind la nivelul acestei limite in proba de sol de la Magurele (IFIN-HH). Elementul Cr este apropiat de limita minima de alerta in probele de sol de la Afumati, Magurele, Galati si Deva. Elementul As este la nivelul limitei minime de alerta in probele de sol la Copsa Mica (raport 1,13±0,08) si Deva (raport 0,85±0,09);
 • Concentratiile de As si Ni in sol  sunt mai mari decat valorile normale in toate probele analizate din zonele din jurul combinatului siderurgic Galati, inclusiv in proba de control. Plumbul se afla peste valorile normale in proba colectata din orasul Galati si Movileni. Zn a depasit valorile normale in Vadeni iar concentratiile de Cu depasesc valorile normale in toate punctele mai putin in comuna Adam.  Concentratia de vanadiu depaseste valorile normale pentru toate locurile studiate depasind nivelul de alerta pentru zonele sensibile pentru 3a Smardan iar concentratiile de Mn sunt normale, mai putin in zona Movileni;
 • Polipropilena este foarte susceptibilă la oxidare datorită labilității mai mari a legăturii C-H de la atomul de carbon terțiar. Este însă de remarcat comportarea superioară a EPR comparativ cu EPDM care suferă oxidarea pe unitatea dienică. Pe de altă parte copolimerul etilen - propilenic (EPR) este mai stabil decât homopolimerul i-PP.
 • În cazul cauciucului poliizoprenic non-staining (antioxidant fenolic) (CAROM – 2200) și a celui staining (antioxidant aminic) (CAROM – 2230) se evidențiază superioritatea protecției cu amine aromatice și rapida oxidare a compusului protejat cu fenoli.
 • Comportarea la termodistrucție a polibutadienei și a copolimerilor ei se diferențiază de aceea a elastomerilor poliizoprenici, datorită naturii substituenților din catenă.
 • Dintre antioxidanții analizați se disting doi compuși cu eficiență majoră de protecție – IRGANOX-1010 și ETANOX-330.

Rezultatele acestei etape  sunt concretizate si prin publicarea si prezentarea  unor articole in reviste ISI, de tip BDI sau B, respectiv la conferinte nationale si internationale  astfel:

1. Articole publicate in reviste ISI

 • I.V.Popescu, C.Stihi, Gh.V.Cimpoca, G.Dima, Gh.Vlaicu, A.Gheboianu, I.Bancuta, V.Ghisa, G.State, Environmental Samples Analysis by Atomic Absorption Spectrometry (AAS) and Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy (ICP-AES), Rom. Journ. Phys., 2009,  Vol. 54, Nos. 7–8, P. 741–746,
 • Ene, A., Bosneaga A., Georgescu L., Determination of heavy metals in soils using XRF technique, Rom. Journ. Phys. ISSN 1221-146x, acceptata pentru publicare -2010: (http://www.nipne.ro/rjp/accepted_papers.html)
 • Ene, A., Popescu, I.V., Stihi C., Gheboianu A., Pantelica A., Petre M., PIXE analysis of multielemental samples, Rom. Journ. Phys. ISSN 1221-146x, acceptata pentru publicare - 2010. (http://www.nipne.ro/rjp/accepted_papers.html)
 • M. Badea, M. Florescu, Gh. Coman, A. Chesca, J.-L. Marty, Comparative Studies for Pollutants Detection Using Electrochemical Sensors and Enzyme-Based Biosensors, Sensing in Electroanalysis, Vol. 4, Eds: K. Vytras, K. Ka;lcher, I. Svancara, University of Pardubice, 2009. ISBN 978-80-7395-9.
 • T. Zaharescu, S. Jipa, E.D. Poescu, W. Kappel, G. Samoilescu, Effects of g-irradiation on PVC/mica electrical insulation, Journal of Optoelectronics and advanced materials- symposia, 2009,  Vol1., N0.5, p.963-966
 • T. Zaharescu, L.G.A. Solva, S. Jipa, W. Kapel, Post-irradiation thermal degradation of PA6 and PA6,6, Radiation Physics and Chemistry, 2009, Article in press

2. Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS BDI, B+, B

 • Antoaneta Ene, Ion V. Popescu, Claudia Stihi, Applications of proton-induced X-ray emission technique in materials and environmental science, Ovidius University Annals of Chemistry,  Volume 20, Number 1, pp. 35-39, 2009.
 • Cristiana Rădulescu , Ionica Ioniță, Elena Irina Moater, Claudia Stihi,  Decolourization of textile wastewater containing green cationic dye by AOPs, Ovidius University Annals of Chemistry 2009, Volume 20, Number 1, pp. 66-71
 • Gheboianu, I.V. Popescu, C. Stihi, I. Bancuta, I. Dulama, AAS and TDS mesurements for water quality analysis, Journal of Science and Arts, 2009, No.1(10), p.93-100
 • a. bosneaga, a. ene, l. georgescu, xrf multi-elemental analysis of topsoil near an industrial plant, The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Chemistry, Informatics, Supplement, Year III(XXXII) 2009, ISSN 1842-6506, p. 33-40.
 • a. bosneaga, l. georgescu, a. ene, Soil pollution with heavy metals in Galati region, The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Chemistry, Informatics, Supplement, Year III(XXXII) 2009, ISSN 1842-6506, p. 41-48.
 • Antoaneta Ene, Claudia Stihi, I.V. Popescu, Anca Gheboianu, Alina Bosneaga, I. Bancuta, 2009, Comparative studies on heavy metal content of soils using AAS and EDXRF atomic spectrometric techniques, Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year I(XXXII) 2009, ISSN 2067 - 2071, p. 51-54.
 • Antoaneta Ene, Alina Boșneagă, Lucian Georgescu, 2009, XRF analysis of soils from Lower Prut Meadow, Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year I(XXXII) 2009, ISSN 2067 - 2071, p. 55-58.
 • A. Gheboianu, C. Stihi, I.V. Popescu, A. Ene, I. Bancuta, Gh.V. Cimpoca, I. Dulama, 2009, Quality studies of Ialomita and Potop rivers from Dambovita County area by AAS and TDS measurements, Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year I(XXXII) 2009, ISSN 2067 - 2071, p. 59-62.
 • M. Florescu, M. Badea, G. Coman, J-L. Marty, Screen printed electrodes used for detection of ionic heavy metals, Bulletin of the  Transilvania University of Brașov, Vol. 2 (51) – 2009, Series VI: Medical Sciences (in press)

3. Articole prezentate la conferințe nationale si internationale  internaționale

 • Antoaneta Ene, Ion V. Popescu, Claudia Stihi, Applications of proton-induced X-ray emission technique in materials and environmental science, International Conference CHIMIA-2009 – “New Trends in Applied Chemistry”, Ovidius University of Constanta, 13-16 May 2009, Poster session – Analytical and Environmental Chemistry, Paper PC25, Conference Program and Book of Abstracts, p. 159, Ovidius University Press, ISBN 978-973-614-500-1.
 • Ene, A., Popescu, I.V., Stihi C., Gheboianu A., 2009, PIXE analysis of multielemental samples, 10th International Balkan Workshop on Applied Physics, Section 3 – atomic and nuclear physics with applications, July 6-8, Ovidius University, Constanta, Romania, p. 128, Book of Abstracts, Ovidius University Press, ISBN 978-973-614-507-0.
 • C. Stihi, C. Radulescu, G. Busuioc, I.V. Popescu, A. Gheboianu, A. Ene, Studies on accumulation on heavy metals from substrate to edible wild mushrooms, 10th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 6-8, Ovidius University, Constanta, Romania, p. 143, Ovidius University Press, ISBN 978-973-614-507-0.
 • A. Gheboianu, I.V. popescu, C. Stihi, Gh.V. Cimpoca, I. bancuta, Gh. Vlaicu, M. Petre, I. Dulama, Water quality studied by AAS and TDS measurements, 10th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 6-8, Ovidius University, Constanta, Romania, p. 143-144, Ovidius University Press, ISBN 978-973-614-507-0.
 • Ene, A., Bosneaga A., Georgescu L., 2009, Determination of heavy metals in soils using XRF technique, 10th International Balkan Workshop on Applied Physics, Section 3 – atomic and nuclear physics with applications, July 6-8, Ovidius University, Constanta, Romania, p. 127-128, Ovidius University Press, ISBN 978-973-614-507-0.
 • Antoaneta Ene, Claudia Stihi, I.V. Popescu, Anca Gheboianu, Alina Bosneaga, I. Bancuta, 2009, Comparative studies on heavy metal content of soils using AAS and EDXRF atomic spectrometric techniques, 1st International Symposium on Applied Physics – Materials Science, Environment and Health, Section 2 – Physical-Chemical methods of analysis and control,  November 28-29, Dunarea de Jos University of Galati, Galati, Romania, Symposium Program, p. 11.
 • M. Florescu, Development of graphite composite sensors for heavy metals ions detection, Romanian Conference on advanced materials „ROCAM 2009”, Brasov, Aug. 25-28, 2009
 • I.V. Popescu, M.Frontasyeva, A. Ene, C. Stihi, A. Gheboianu, O. Culicova, Gh. Vlaicu, 2009, Comparative studies on heavy metal content of mosses used in environmental biomonitoring, 1st International Symposium on Applied Physics – Materials Science, Environment and Health, Section 3 – Environment Protection,  November 28-29, Dunarea de Jos University of Galati, Galati, Romania, Symposium Program, p. 15.
 • C. Stihi, I.V. Popescu, C. Radulescu, G. Busuioc, A. Gheboianu, Gh. Vlaicu1  Analysis Of Heavy Metals Accumulation In Some Leafy Vegetables By AAS And EDXRF Methods,Physics Conference, TIM-09, Timisoara, November, 27-28, 2009, Abstract book: p. 44
 • Antoaneta Ene, Alina Boșneagă, Lucian Georgescu, Alina Cantaragiu, Vlad Gogoncea, 2009, SEM-XRF analysis of soils from Lower Prut Meadow, 1st International Symposium on Applied Physics – Materials Science, Environment and Health, Section 3 – Environment Protection, November 28-29, Dunarea de Jos University of Galati, Galati, Romania, Symposium Program, p. 18.
 • A. Gheboianu, C. Stihi, I.V. Popescu, A. Ene, I. Bancuta, Gh.V. Cimpoca, I. Dulama, 2009, Quality studies of Ialomita and Potop rivers from Dambovita County area by AAS and TDS measurements, 1st International Symposium on Applied Physics – Materials Science, Environment and Health, Section 3 – Environment Protection, November 28-29, Dunarea de Jos University of Galati, Galati, Romania, Symposium Program, p. 18.

Rezumatul etapei III

In etapa III-a proiectului au fost realizate urmatoarele activitati:

Activitatea 3.1 Colectarea probelor de  aerosol, apa, vegetatie, sol din zonele monitorizate prin program, activitate la care au participat  coordonatorul  si toti partenerii implicati in proiect: Co, P1, P2, P3 si P4.

Activitatea 3.2 Masuratori PIXE, AAS, EDXRF, SEM-EDX si NAA ale probelor colectate pentru determinarea gradului de poluare cu metale grele a probelor colectate, activitate la care au participat  coordonatorul - Co si partenerii :  P1, P2 si P3.

Activitatea 3.3. Masuratori electrochimice (biosenzori electrochimici) ale probelor, complementar cu masuratori spectrofotometrice de imagistica SEM, activitate la care  au participat  partenerii P1si  P4.

Activitatea 3.4. Masuratori fizico-chimice (CL si FTIR) pentru determinarea gradului de poluare cu poluanti macromoleculari persistenti, activitate la care au participat coordonatorul- Co si partenerul P3

Activitatea 3.5 Prelucrarea datelor si analiza statistica a rezultatelor experimentale obtinute, activitate la care au participat  coordonatorul - Co si partenerii :  P1, P2 si P3.

In aceasta etapa a proiectului este prezentat stagiul lucrarilor experimentale si analitice privitoare la analizele unor probe de mediu (vegetatie-legume, ciuperci de padure cu substratul lor: coaja de copac sau sol, apa potabila, apa de suprafata, sol) din diferite zone de sud, sud-est si centrale ale Romaniei, zone monitorizate in program. S-au efectuat masuratori ale probelor colectate prin tehnici atomice si nucleare de analiza: AAS, EDXRF, PIXE, INAA, tehnici electrochimice cu biosenzori,tehnici optice, tehnici fizico-chimice CL si FTIR cat si complementar prin tehnica SEM. De asemenea sunt prezentate  rezultate obtinute din prelucrarea datelor experimentale, precum si rezultate publicate, prezentate la conferinte sau ce urmeaza a fi publicate.

Rezultatele obtinute in aceasta etapa au  condus la urmatoarele concluzii:

 • s-au determinat in probele de sol concentratii mai mari decat valori mediane ale statisticii la nivel european in cazul elementelor: Sb, Zn, Ni, Mo, Ta, Nd , cu valorile cele mai ridicate ale Sb si Zn la Copsa Mica, Ni la Deva, Mo la Afumati, Ta si Nd la Baia Mare;
 • s-au determinat, de asemenea, in probele de sol, valori mai mari decat nivelele mediane europene pentru urmatoarele elemente : Ag, cu maxim la Copsa Mica si valoare de doua ori mai mare la Baia Mare; As, cu maxim la Baia Mare si Copsa Mica; Cd in toate localitatile exceptand Oradea si Fundata, cu maxim la Copsa Mica 
 • s-au determinat in probele de sol valori relativ ridicate pentru elementele:  Co, cu maxim la Deva; Cr, cu maxim la Afumati; Hg, cu maxim la Baia Mare si valori relativ ridicate la Copsa Mica, Deva si Afumati; U, Th si Zr, cu maxime la  Baia Mare.
 • comparand solurile analizate in diferite zone din tara cu zona de control Fundata, se observa concentratii mai mari in toate solurile pentru urmatoarele elemente (valoarea maxima a concentratiei –mg/kg in paranteza): As (3,14 - Baia Mare), Cr (1,72 la Afumati), Gd (2,38 - Baia Mare), Hf (2,70 - Baia Mare), Mo (2,36 – Magurele), Ni (2,25 – Deva), Sb (20,2 – Copsa Mica, 4,3 – Baia Mare, 2,1 – Oradea), Ti (1,90 – Afumati), U si Zr ( 2,77 si respectiv 2,76 – Baia Mare).
 • raportat la standardul national in vigoare pentru elemente toxice in sol, s-a gasit ca la Copsa Mica a fost depasit de 2 ori pragul de alerta maxima pentru Zn (700 mg·kg-1) si pragul superior de interventie pentru Cd (10 mg·kg-1). De asemenea, nivelul inferior de alerta pentru Sb (12.5 mg·kg-1) a fost depasit de 1,4 ori la Copsa Mica, iar cel pentru As (15 mg·kg-1) a fost usor depasit atat la Baia Mare cat si la Copsa Mica (de 1,16 si 1,13 ori, respectiv). Valori similare cu maximele determinate de noi in sol pentru Cd, Zn si As au fost publicate in literatura pentru unele zone industriale din Romania (Copsa-Mica, Baia-Mare, Zlatna) si din strainatate.
 • concentratiile de As si Ni in sol  sunt mai mari decat valorile normale in toate probelede sol analizate din zonele din jurul combinatului siderurgic Galati, inclusiv in proba de control. Plumbul se afla peste valorile normale in proba colectata din orasul Galati si Movileni. Zn a depasit valorile normale in Vadeni iar concentratiile de Cu depasesc valorile normale in toate punctele mai putin in comuna Adam.  Concentratia de vanadiu depaseste valorile normale pentru toate locurile studiate depasind nivelul de alerta pentru zonele sensibile pentru 3a Smardan iar concentratiile de Mn sunt normale, mai putin in zona Movileni;
 • în unele locații din zona Galati – combinatul siderurgic (ISIW) limitele nivelelor de alertă au fost depășite in probele de sol pentru elemente precum Hg, Cd și Se, iar pentru Hg a fost depășit și nivelul de intervenție;
 • valorile determinate pentru elementele toxice Cu, Zn, As si Pb in probe de legume in zonele de control Crevedia (jud. Dambovita) si Magurele (jud. Ilfov)se situeaza sub maximele permise in legume;
 • dintre toate speciile de ciuperci de padure testate, in zona din vecinatatea combinatului de oteluri speciale Targoviste,  Armillariella mella este specia care acumuleaza cel mai mult Zn iar Pleurotus ostreatus este specia care acumuleaza cel mai putin Zn;
 •  valorile concentratiilor elementelor Cd, Cu, Se, Cr si Fe in solul speciilor  de ciuperci Lycoperdon perlatum si Armillariella mellea, in toate zonele de colectare, au depasit valorilepragului de interventie. De asemenea s-a constatat o depasire a valorilor admise recomandate de EU pentru elementele Pb, Cd si Cr in speciile de ciuperci: Lycoperdon perlatum si Armillariella mellea;
 • influenta activitatilor umane asupra compozitiei solului si vegetatiei este necesar a fi monitorizata in special in zonele marilor complexe industriale, pe baza unor elemente specifice fiecarui tip de poluare;
 • apele de suprafata că râurile din zonele unde au loc activităti industriale sunt afectate de poluare cu metale grele, în unele cazuri depasind valorile standard admisibile: Fe si Zn în probele de apă de Dunăre, Zn , Cd în probele de apă de Timis , Cr într-o probă de apă de Dunăre;
 • deșeurile polimerice studiate care provin din unitățile chimice de acoperiri de suprafață,  pot persista un timp îndelungat, fără a se descompune. Referitor la diferitele componente de mediu s-a constatat ca: sărurile accelerează degradarea; mediul umed produce, de preponderență funcțiuni hidroxil, ale căror structuri se regăsesc în mediu ca urmare a degradării materialelor macromoleculare; lumina solară este un factor distructiv major, ea inducănd un proces de degradare fotochimică cu consecințe directe asupra acumularilor de produsi de descompunere și a aditivilor toxici;
 • s-a putut remarca disponibilitatea materialelor polimerice de a se degrada pe cale oxidativă, viteza de proces fiind în funcție de structura materialului, de intensitatea și de durata acțiunii factorului energetic de degradare (căldura sau radiațiile ionizante) în prezența oxigenului, în diferite circumstanțe (aer sau apă). Deși factorii de mediu au un aport energetic diminuat ca intensitate, simultaneitatea acțiunii lor crează condiții favorabile pentru efecte sinergice, în concordanță cu procesele simultane de scindare și de acțiune a oxigenului care difuzează din exterior.

Rezultatele acestei etape  sunt concretizate si prin publicarea si prezentarea  unor articole in reviste ISI, de tip BDI sau B, respectiv la conferinte nationale si internationale  astfel:

1. Articole publicate in reviste ISI
 • Ion V. Popescu, Marina Frontasyeva, Claudia Stihi, Gh. V. Cimpoca, Cristiana Radulescu, Anca Gheboianu, Calin Oros, Gh. Vlaicu, Marian Petre, Iulian Bancuta, Ioana Dulama, Nuclear and Nuclear Related Analytical Methods Applied in Environmental Research, Romanian. Journal of  Physics, Vol. 55, No 7-8 , p. 821-830, 2010
 • Antoaneta Ene, Ion V. Popescu, Claudia Stihi, Anca Gheboianu, Ana Pantelicã, Carmelia Petre, PIXE Analysis of Multielemental Samples, Romanian. Journal of  Physics, Vol. 55, No. 7-8, p.806-815, 2010
 • Cristiana Radulescu, Claudia Stihi, Gabriela Busuioc, Anca Irina Gheboianu,  Ion V. Popescu, Studies Concerning Heavy Metals Bioaccumulation of Wild Edible Mushrooms from Industrial Area by Using Spectrometric Techniques, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 84:641–646  (2010) 
 • Radulescu, C., Stihi, C., Busuioc, G., Popescu, I.V., Gheboianu, A., Cimpoca, Gh.V, Evaluation of essential elements and heavy metal levels in fruiting bodies of wild mushrooms and their substrate by EDXRF spectrometry and FAA spectrometry, Romanian  Biotechnological  Letters, Vol. 15, No. 4, pp. 5444-5456, 2010
 • Antoaneta Ene, Alina Bosneaga, L.Georgescu , Determination of Heavy Metals in Soils Using XRF Technique, Romanian Journal of Physics,  Vol. 55, Nr 7-8, p.815-820, 2010
 • C. V. Popa , A. F. Danet, S. Jipa, T. Zaharescu, Determination of Total Antioxidant Activity of Wines Using a Flow Injection Method with Chemiluminescence Detection, Rev. Chim. 61, nr. 1, p. 11 – 16, 2010
 • S. Jipa, T. Zaharescu, W. Kappel, L. M. Gorghiu, R. Setnescu, Thermoluminescence of rare earths activated potassium tetraborate, Rev. Chim. 61, nr. 3,  p. 300 – 302, 2010
 • H. C. Popa, S. Jipa, T. Zaharescu, Panagiotis Kefalas, Kinetic approach of natural antioxidant depletion during thermal oxidation, JOAM – RC, vol 4, No 2,  p 223 – 227, 2010
 • M. G. Nedelcu, C. Podina, S. Jipa, T. Zaharescu, L. M. Gorghiu, Boracite Thermoluminescence, Rev. Chim. 61, nr. 8, p. 770 – 773, 2010
 • Florin Ciuprina, Traian Zaharescu, Silviu Jipa, Iloana Plesa, Petru V. Notinger, Denis Panaitescu , Dielectric properties and thermal stability of γ- irradiated inorganic nanofiller modified PVC, Rev. Rad. Phys. Chem, 79 , p. 379 – 382, 2010
 • T. Zaharescu, L.G. A. Silva, S. Jipa, W. Kappel, Post – irradiation thermal degradation of Pa6 and PA6,6, Rev. Rad. Phys. Chem. ,79, p. 388 – 391, 2010
 • T. Zaharescu, S. Jipa, D. Henderson, W. Kappel, D. A. Maris, M. Maris, Thermal and radiation resistance of stabilized LDPE, Rev. Rad. Phys. Chem., p. 375- 378, 2010
 • Maria Maris, Dan a. Maris, S. Jipa, T. Zaharescu, L. M. Gorghiu, Radioprotective Potential of Rosemary ( Rosmarinus Officinalis) Against Effects of Ionising Radiation, Rev. Chim, 61, nr. 3,  p. 235 – 237, 2010
 • T. Zaharescu, F. Buse, S. Jipa, I. Plesa, F. Ciuprina , The Assessment on Insulation Behavior of Multilayer EPDM/ Paper Composite, Materiale Plastice, 47, nr. 2, p. 195 – 198, 2010

2. Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS BDI-B+

 • Cristiana Radulescu, Claudia Stihi, Ion V. Popescu, Gabriela Busuioc, Anca Irina Gheboianu, Valerica cimpoca, Ioana Dulama, Mihaela Diaconescu, Determination of heavy metals content in wild mushrooms and soil by EDXRF and FAAS techniques, Analele Universitatii “Ovidius” Constanta, Seria Chimie, Vol. XXI, Nr. 1 ,9-14, 2010
 • Antoaneta Ene, Ion V. Popescu, Claudia Stihi, Anca Gheboianu, Cristiana Radulescu, Nicolae Tigau, Steluta Gosav, Assessment of River Water Quality in Central And Eastern Parts of Romania using Atomic Gf and Optical Methods, Journal Of Science And Arts, 10, No. 1(12), Pp.113-118, 2010 ISSN 1844-9581, 2010
 • Radu Setnescu, Iulian Bancuta, Tanta Setnescu, Valerica Cimpoca, Silviu Jipa, Ion V. Popescu, Thermal Characterization of Semiconductor BI2TE3 Materials using DSC, Journal Of Science And Arts , 10, nr. 1(12) , p. 95 – 102, 2010
 • Madalina Nedelcu, Corneliu Podina, Silviu Jipa, Radu Setnescu, Tanta Setnescu, Laura Monica Gorghiu, Crinela Dumitrescu, Ion V. Popescu, Calin Oros, Traian Zaharescu, Adrian Mantsch, Wilhelm Kappel, Dosimetric features of natural Fluorite from Romania, Journal Of Science And Arts, 10, nr. 2(13),  p. 287 – 292, 2010
 • Florin Ciuprina, Traian Zaharescu, Silviu Jipa, Ilona Plesa,    Petru V. Notingher, Denis Panaitescu, Effects of ionizing radiation on the dielectric properties of LDPE – AL2O3 nanocomposites, U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 72, Iss. 3, 2010
 • Antoaneta Ene, Alina Bosneaga, Inter-element relationships for soils around a ferrous metallurgical plant, Journal of Sciences and Arts, Year 10, No. 2 (13), pp. 285-290, 2010
 • Antoaneta Ene, Nicolae Tigau, Mirela Praisler, Luminita Moraru, Principal component analysis of physico-chemical parameters of river water, Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year II(XXXIII) 2010, ISSN 2067 - 2071, p.130-135.  
 • Giancarlo Rennela,  Loretta Landi, Alina Bosneaga, Paola Arfaioli, Antoaneta Ene, Lucian P. Georgescu, Quantitative measurements of the heavy metal content using sequential chemical extraction on cu polluted soils, Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year II(XXXIII) 2010, ISSN 2067 - 2071, p.160-165.
 • Giancarlo Rennela,  Loretta Landi, Alina Bosneaga, Paola Arfaioli, Antoaneta Ene, Lucian P. Georgescu, Determination of the level of soil pollution from soil solution using aas technique, Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year II(XXXIII) 2010, ISSN 2067 - 2071, p.172-175
 • L. Moraru, A. Ene, M. Praisler, Image analysis procedure for identifying ciliated protozoa and parasites in water samples,  Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year II(XXXIII) 2010, ISSN 2067 - 2071, p.83-86.
 • Antoaneta Ene, Oleg Bogdevich, Alina Bosneaga, Determination of pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons in soils from Eastern part of Romania using gc and gc/ms techniques, Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, Year II(XXXIII) 2010, ISSN 2067 - 2071, p.124-129.  
3. Articole acceptate pentru publicare in reviste ISI
 • C. Stihi , C. Radulescu, G. Busuioc,  I. V. Popescu ,A. Gheboianu, A. Ene, Studies on Accumulation of Heavy Metals from Substrate to Edible Wild Mushrooms, Romanian. Journal of  Physics, Vol. 55, No.1-2, 2011
 • I.A. Ivan, V. Stihi, M. Ivan, C. Stihi, M. Rakotondrabe, A .Jelea,  Battery Powered Cost Effective TDS Logger Intended for Water Testing, Romanian. Journal of  Physics, Vol. 56, No3-4,. 2011
 • Gabriel State, Ion V. Popescu, Anca Gheboianu, Cristiana Radulescu, Ioana Dulama, Iulian Bancuta, Raluca Stirbescu, Identification of air pollution elements in lichens used as bioindicators, by the XRF and AAS methods, Romanian. Journal of  Physics, Vol. 55, No.1-2, 2011
 • Ene, A., Bosneaga A., Georgescu L., Evaluation of soils pollution with heavy metals using xrf technique, Journal of environmental Protection and Ecology 12 (2011), Manuscript No 1636A/07.07.09 acceptata pentru publicare – Nr. 12 (2011).

4. Articole prezentate la conferințe nationale si internationale

 • Antoaneta Ene, Alina Bosneaga, Lucian Georgescu, Assessment of the contamination level of soil in Galati region of Lower Prut River, International workshop on fishery and aquaculture - A view point upon the sustainable management of the water resources in the Balkan area, Galati, Romania, May 26-28th, 2010, Book of Abstracts, Galati University Press, p. 177.
 • Stihi C., Ene A., Popescu I.V., Radulescu C., Gheboianu A., Florescu M., Bosneaga A., Assessments of heavy metals distribution in soils using EDXRF and FAAS techniques, First International Conference Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences, IC-ANMBES 2010, Transilvania University of Brasov, June 18-20, 2010, Transilvania University press, Oral commmunications Analytical and Nanoanalytical Methods for Environmental Protection OE3, http://icanmbes.unitbv.ro/, abstract book ISBN 978-973-598-722-0, p. 44
 • Ene A., Stihi C., Popescu I.V., Bosneaga A., Gheboianu A., XRF-AAS analysis of heavy metals in soils around of a ferrous metallurgical plant in Eastern part of Romania, 18th INTERNATIONAL SEMINAR on Interaction of Neutrons with Nuclei: "Fundamental Interactions & Neutrons, Nuclear Structure, Ultracold Neutrons, Related Topics" ISINN-18, Dubna, Russia, May 26-29, 2010, Poster presentation, 28.05., http://isinn.jinr.ru/18/prog.html; Abstracts of the Seminar, ISBN 978-5-9530-0247-9, p. 23.
 • Antoaneta Ene, Alina Bosneaga, Inter-element relationships for soils around a ferrous metallurgical plant, A DOUA CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE “ȘTIINȚE APLICATE ÎN STUDIUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ȘI MATERIALELOR” CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ, TÂRGOVIȘTE, 28-30 aprilie 2010, Poster SA P002, Abstract Book p.28.
 • Antoaneta Ene, Ion V. Popescu, Claudia Stihi, Anca Gheboianu, Cristiana Radulescu, Nicolae Tigau, Steluta Gosav, Assessment of river water quality in Central and Eastern parts of Romania using atomic and optical methods, Poster SA P003, A DOUA CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE “ȘTIINȚE APLICATE ÎN STUDIUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ȘI MATERIALELOR” CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ, TÂRGOVIȘTE, 28-30 aprilie 2010, Abstract Book p.29.
 • A. Pantelica, M. Gugiu, C. Ciortea, A. Ene, A. Enulescu, D. Dumitriu, D. Fluerasu, PIXE analysis of environmental samples using Si(Li) and HPGe detectors, A DOUA CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE “ȘTIINȚE APLICATE ÎN STUDIUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ȘI MATERIALELOR” CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ, TÂRGOVIȘTE, 28-30 aprilie 2010, Prezentare orala, sectiunea Stiinte Aplicate.
 • Ene, A., Pantelica A., Bosneaga A., 2010, INAA-EDXRF analysis of soils in the vicinity of a metallurgical plant, 11th International Balkan Workshop on Applied Physics, Section 3 – atomic and nuclear physics with applications (Poster session), S3P11, July 7-9, 2010, Ovidius University, Constanta, Romania.
 • Ana Pantelica, Antoaneta Ene, Marius Gugiu, Constantin Ciortea, Olimpiu Constantinescu, PIXE analysis of some vegetable species, CNF 2010, Conferința Națională de Fizică - Iași 23-25 septembrie 2010, Sect. Fizică atomică si moleculară, Invited lecture, FAM I1.
 • Gheboianu A., Popescu I. V., Frontasyeva M.V., Stihi C., Culicov O., Ene A., Comparison of  FAAS and INAA in determining iron, zinc and manganese in mosses, 18th INTERNATIONAL SEMINAR on Interaction of Neutrons with Nuclei: "Fundamental Interactions & Neutrons, Nuclear Structure, Ultracold Neutrons, Related Topics" ISINN-18, Dubna, Russia, May 26-29, 2010, Oral presentation, 29.05., Hours 12-12.30, Section Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, http://isinn.jinr.ru/18/prog.html; Abstracts of the Seminar, ISBN 978-5-9530-0247-9, p. 26.
 •  M. Florescu, S. Romano, M.Badea, C. Stihi, P. Restani, Determination of Pb(II) and Cd(II) using electrochemical sensors, Conferinta Internationala “IC-ANMBES 2010” – June 18-20, 2010, Brasov, Romania, http://icanmbes.unitbv.ro/abstract book;ISBN 978-973-598-722-0.
 • M. Florescu, S. Romano, M.Badea, C. Stihi, P. Restani, Determination of Pb(II) and Cd(II) using electrochemical sensors, Proceeding of “IC-ANMBES 2010” – June 18-20, 2010, Brasov, Romania, ISBN – 978-973-598-740-4.
 • Claudia Stihi, Antoaneta Ene, Ion V. Popescu, Cristiana Radulescu, Busuioc Gabriela, Assessments of Heavy Metals Distribution in Soil Using  EDXRF and FAAS Techniques, SEGH 2010-  International Conference and Workshops of the Society for Environmental Geochemistry and Health on Environmental Quality and Human Health , Galway, Ireland, June 27- July 2, 2010, abstract book p. 132, http://www.nuigalway.ie/segh2010/
 • Cristiana Radulescu, Claudia Stihi, Busuioc Gabriela, Ion V. Popescu, Anca Irina Gheboianu, Valerica Gh. Cimpoca, Carmen Cristina Elekes, Bioaccumulation of Heavy Metals in Wild Mushrooms from Forest Sites by Using Spectrometric TechniquesSEGH 2010-  International Conference and Workshops of the Society for Environmental Geochemistry and Health on Environmental Quality and Human Health , Galway, Ireland, June 27- July 2, 2010, abstract book p. 132-133, http://www.nuigalway.ie/segh2010/
Rezumatul etapei IV

In etapa IV-a proiectului au fost realizate urmatoarele activitati:


Activitate IV.1. Colectarea probelor de apa, vegetatie, sol  si muschi din zonele monitorizate prin program, activitate la care au participat  coordonatorul  si toti partenerii implicati in proiect: Co, P1, P2, P3 si P4.

Activitate IV.2 Masuratori PIXE, AAS, EDXRF si NAA ale probelor colectate pentru determinarea gradului de poluare cu metale grele, activitate la care au participat  coordonatorul Co si  partenerii : P1, P2 si P3.

Activitate IV.3 Masuratori optice ale probelor, complementar cu masuratori spectrofotometrice si de imagistica SEM, activitate la care au participat  coordonatorul  Co si partenerii:  P1 si P4

Activitate IV.4 Masuratori fizico-chimice (CL si FTIR) pentru detrminarea gradului de poluare cu poluanti macromoleculari persistenti, activitate la care au participat  coordonatorul Co si partenerul   P3.

Activitate IV.5 Prelucrarea datelor si analiza statistica a rezultatelor experimentale obtinute, activitate la care au participat  coordonatorul  si toti partenerii implicati in proiect: Co, P1, P2, P3 si P4.

Activitate IV.6 Realizarea diagramelor de distribuite a factorilor poluanti monitorizati in proiect, activitate la care au participat  coordonatorul  si toti partenerii implicati in proiect: Co, P1, P2, P3 si P4.

Activitate IV.7 Actualizarea paginii web cu rezultatele experimentale obtinute, activitate la care au participat  coordonatorul  Co si partenerii P1, P2 si P4.

Activitate IV.8 Comunicarea in mediul stiintific a rezultatelor experimentale obtinute; organizarea unei sesiuni stiintifice de nivel national in domeniul tehnicilor aplicate in studiul mediului, activitate la care au participat  coordonatorul  si toti partenerii implicati in proiect: Co, P1, P2, P3 si P4.

Activitate IV.9 Elaborarea materialelor didactice pentru nivel masterat si doctorat cu tematica – tehnici de inalta precizie si sensibilitate utilizate pentru studiul poluarii mediului, activitate la care au participat  coordonatorul  o si  partenerii Co, P1  si P4.

 

In aceasta etapa a proiectului este prezentat stagiul final al lucrarilor experimentale si analitice in cadrul proiectului TIPSARMER privitoare la colectarea de probe de mediu (apa, sol, vegetatie) din zonele monitorizate in program, rezultate experimentale obtinute prin tehnici analitice complementare de inalta sensibilitate, rezultate publicate si prezentate la conferinte, sau care urmeaza a fi publicate.
Toate activitatile proiectului au fost realizate in totalitate. Au fost obtinute rezultate importante privind nivelul concentratiilor de metale grele in zone de sud, sud-est si centrale ale Romaniei. Rezultatele obtinute au fost publicate in diferite jurnale ISI, BDI si prezentate la conferinte nationale si internationale .
Astfel, in aceasta etapa au fost publicate: 6 articole in reviste cotate ISI, 8 articole in reviste BDI, B+ recunoscute CNCSIS, au fost prezentate rezultatele in cadrul a 9 conferinte internationale si nationale si au fost elaborate si publicate  2 materiale didactice pentru nivelele de studii: master si doctorat la edituri recunoscute CNCSIS.
      Mentionam ca  rezultatele otinute in cadrul acestei etape nu au fost publicate in totalitate. Pana la sfarsitul acestui an vor fi trimise spre publicare toate rezultatele obtinute in cadrul proiectului la reviste cotate ISI.

 

Articole publicate in reviste ISI

 1. Claudia STIHI, Cristiana RADULESCU, Gabriela BUSUIOC, Ion V. POPESCU, Anca GHEBOIANU, Antoaneta ENE, Studies on accumulation of heavy metals from substrate to edible wild mushrooms, Rom. Journ. Phys. 56(1-2), p. 257–264, 2011.
 2. Ene, A., Pantelica A., Freitas M.C., Bosneaga A., EDXRF-INAA analysis of soils in the vicinity of a metallurgical plant, accepted for publication, Rom. Journal Phys. 56 (7-8) 2011, 993-1000.
 3. Ene, A., Bosneaga A., Georgescu L., Evaluation of soils pollution with heavy metals using xrf technique, Journal of Environmental Protection and Ecology 12 (3) (2011), in curs de publicare.
 4. Ana Pantelica, Antoaneta Ene, M. Gugiu, C. Ciortea, O. Constantinescu, PIXE analysis of some vegetal species, acceptata pentru publicare, Rom. Rep. Phys. 63(4) 2011, http://www.infim.ro/rrp/2011_63_4.html
 5. Ene A., Bogdevich O., Sion A., Spanos T., Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons by gas chromatography-mass spectrometry in soils from Southeastern Romania, lucrare acceptata pentru publicare in 28.08.2011 in Microchemical Journal, DOI 10.1016/j.microc.2011.08.006, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026265X11001688            

6.  Gabriel State, Ion V. Popescu, Anca Gheboianu, Cristiana Radulescu, Ioana Dulama, Iulian Bancuta, Raluca Stirbescu, Identification of air pollution elements in lichens used as bioindicators, by the XRF and AAS methods, , Rom. Journ. Phys., Vol. 56, Nos. 1-2, p. 240-249, 2011


Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS BDI-B+, B
B+

 1. Antoaneta Ene, Alina Sion (Bosneaga), Comparative study of high precision spectrometric techniques used for the assessement of trace elements in soils, The Annals of Dunarea de Jos University of Galati, Fascicle IX, Metallurgy and Materials Science, Year XXIX (XXXIV), Special Issue-2011, ISSN 1453-083X, p. 7-10.
 2. Antoaneta Ene, Oleg Bogdevich, Alina Sion (Bosneaga), GC-MS analysis of selected PAHs in soils from Galati region, eastern part of Romania, The Annals of Dunarea de Jos University of Galati, Fascicle IX, Metallurgy and Materials Science, Year XXIX (XXXIV), Special Issue-2011, ISSN 1453-083X, p. 166-168.
 3. Sion (Bosneaga) A., Caldararu A. C., Georgescu L. P., Ene A.,  A Complete Monitoring Analysis on Water and Soil From Prut River, Galati County, Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, FASCICLE II, YEAR  III (XXXIV) 2011, No. 1, p. 5-10.
 4. Sion (Bosneaga) A., Ene A., Georgescu L. P., Index of Geoaccumulation in Soils Collected from Urban and Industrial Sites, Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle II - Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics, FASCICLE II, YEAR  III (XXXIV) 2011, No. 1, p.11-14.
 5. Ene A., (Bosneaga) Sion A., Georgescu L., Bogdevich O., Monitoring Techniques for Inorganic and Organic Pollutants in Soils Arround an Integrated Iron and Steel Plant, accepted paper at The Annals of Dunarea de Jos University of Galati, Metallurgy and Materials Science, 2011.
 6. Ion V. Popescu1, Agata Olariu, Claudia Stihi, Gabriel Dima, Ioana Daniela Dulama, Carmelia Petre, Raluca Stirbescu, Aerosol Samples Elemental Analysis From Some Romanian Urban Regions By Pixe Technique, Journal of Sciences and Arts, Year 11, 1(14), p. 65, 2011
 7. Cristiana Radulescu, Claudia Stihi, Ion V. Popescu, Vasile Ovidiu Nitescu, Ioana Daniela Dulama, Anca Irina Gheboianu, Andrei Chilian, Alin Bucurica, Oana Roxana Bancuta Analysis Of Waste Water From Ecological Car Wash – A Case Study, , Journal of Sciences and Arts, Year 11, No. 2(15),p.193, 2011
 8. Vasile Ovidiu Nitescu, Ion V. Popescu, Cristiana Radulescu, Claudia Stihi, Gh.Valerica Cimpoca , Anca Irina Gheboianu, Ioana Daniela Dulama,Evaluation Of Potop River Quality I. Preliminary Investigation And Risk Assessment Of Polluted Degree, Journal of Sciences and Arts, Year 11, No. 2(15), p. 207 2011

3. Articole prezentate la conferințe naționale si internaționale

 1. Ene A., A review of moss biomonitoring in Romania, 24th Task Force Meeting of ICP Vegetation, Rapperswil, Switzerland, 31 January - 2 February 2011, Invited paper, Program and Abstracts, p.44, http://nora.nerc.ac.uk/13976/1/Book_of_abstracts.pdf
 2. Antoaneta Ene, Alina Sion (Bosneaga), Comparative study of high precision spectrometric techniques used for the assessement of trace elements in soils, International Conference of Young Researchers „New trends in environmental and materials Engineering” (TEME), 18-20 May 2011, Galati, Romania, Poster P16, http://www.teme.ugal.ro/
 3. Antoaneta Ene, Oleg Bogdevich, Alina Sion (Bosneaga), GC-MS analysis of selected PAHs in soils from Galati region, eastern part of Romania, International Conference of Young Researchers „New trends in environmental and materials Engineering” (TEME), 18-20 May 2011, Galati, Romania, Poster P15, http://www.teme.ugal.ro/
 4. Popescu I.V., Ene A., Cucu-Man S., Todoran R., Frontasyeva M., Culicov O., Stihi C., Gheboianu A., moss biomonitoring in Romania in the frame of jinr-romania collaboration, 19th International Seminar on Interaction of Neutrons with Nuclei ISINN-19, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, 25-28 May, 2011, Invited paper, Section Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, http://isinn.jinr.ru/19/program.html
 5. Pantelica A., Culicov O.A., Frontasyeva M.V., Ene A., Ciortea C., Gugiu M., INAA and PIXE comparison on some vegetable species (cabbage, tomato, peper and parsnip), 19th International Seminar on Interaction of Neutrons with Nuclei ISINN-19, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, 25-28 May, 2011, Invited paper, Section Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, http://isinn.jinr.ru/19/program.html
 6. Sion (Bosneaga) A.,  Ene A., Georgescu L.,Heavy Metals in Soils near an Industrial Plant in Galati, Romania: Implications for the Population Health Risk,The 3rd Joint Seminar JINR-Romania on Neutron Physics for Investigations Of Nuclei, Condensed Matter and Life Sciences,Targoviste, Romania, 24-30 July 2011, Poster paper P06 Book of Abstracts p. 64, http://www.icstm.ro/sites/default/files/JSJR3_Book_of_abstracts.pdf
 7. Ene A.,  Analytical applications of thermal and 14 MeV neutron activation analysis in metallurgical industry, Invited Paper L8, The 3rd Joint Seminar JINR-Romania on Neutron Physics for Investigations Of Nuclei, Condensed Matter and Life Sciences, Targoviste, Romania, 24-30 July 2011, Book of Abstracts p. 34-35, http://www.icstm.ro/sites/default/files/JSJR3_Book_of_abstracts.pdf
 8. Antoaneta Ene, Ana Pantelica, Marius Gugiu,  Catalin Ionut Calinescu, Daniela Fluerasu, Elemental contents  in Danube River water in Galati region determined by PIXE, 12th International Balkan Workshop on Applied Physics (12 IBWAP), July 06-08, 2011, Constanta, Romania, lucrare orala (OP2, S3), Abstract Book p.92, http://www.univ-ovidius.ro/ibwap2011/home.htm.
 9. A. Pantelica, A. Ene, Determination of elemental concentration in river and drinking water samples from central and southern part of Romania by PIXE, 4th European Conference on Chemistry for Life Sciences (4ECCLS)”, August 31-September 3, Eötvös University in Budapest, Hungary, Poster P144, Abstract Book p. 286, http://www.4eccls.mke.org.hu/scientific-programme

Diagrame distributie metale grele in probe de muschi si licheni:

Pb_l.jpg
 Curbele de izoconcentrații pentru Pb din probe de licheni

Pb_m.jpg
Curbele de izoconcentrații pentru Pb din probe de mușchi

Cu_L.jpg
 Curbele de izoconcentrații pentru Cu din probe de licheni

Cu_m.jpg
Curbele de izoconcentrații pentru Cu din probe de mușchi

Zn_l.jpg
Curbele de izoconcentrații pentru Zn din prob de licheni

Zn_m.jpg
Curbele de izoconcentrații pentru Zn din probe de mușchi obținute