TIPSARMER - Tehnici de înaltă precizie și sensibilitate aplicate în rețele de biomonitorizare a poluării mediului cu factori poluanți din zonele de dezvoltare de sud, sud-est și centrală ale României

Parteneri

Coordonator: Universitatea Valahia din Târgoviște — UVT
Persoana de contact: Prof.univ.dr. POPESCU V. Ion
Site web: www.valahia.ro
Partener 1: Universitatea „Dunărea de Jos” Galați— UDJG
Persoana de contact: Conf.Dr. ENE Antoaneta
Site web: www.ugal.ro
Partener 2: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” — IFIN-HH
Persoana de contact: Dr. PANTELICA Ana
Site web: www.nipne.ro
Partener 3: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică — ICPE-CA
Persoana de contact: Dr.chim. ZAHARESCU Traian
Site web: www.icpe-ca.ro
Partener 4: Universitatea "Transilvania" Brașov — UTBV
Persoana de contact: Dr. FLORESCU Monica
Site web: www.unitbv.ro