TIPSARMER - Tehnici de înaltă precizie și sensibilitate aplicate în rețele de biomonitorizare a poluării mediului cu factori poluanți din zonele de dezvoltare de sud, sud-est și centrală ale României

Desrierea proiectului

Finanțare: Buget de Stat - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Programul: „Parteneriate în domeniile prioritare”
Domeniul de cercetare: 7
Durata contractului: 36 luni
Autoritatea Contractantă: Centrul National de Management Programe
Contractor: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE
Buget: Valoarea contractului este de 2.000.000 lei, defalcata astfel:
2009 - 597.680 lei; 2010 - 1.202.320 lei; 2011 - 200 000 lei.

Modificari conform actului aditional 3/11.05.2010
2009 - 128.801 lei;
2010 - 394.261 lei;
2011 - 1.436.938 lei.

Modificari conform actului aditional 4/2011
2011 - 359.334,05 lei.

      Proiectul propus vizeaza in mod direct o problema de mare insemnatate pe plan mondial si national, aceea a implementarii metodelor de inalta precizie si sensibilitate pentru investigarea poluarii mediului. Aceste metode se vor aplica si implementa in retele de biomonitorizare a poluarii mediului cu metale grele si poluanti macromoleculari persistenti, poluare rezultata din activitati socio-economice (elaborarea fontei si a otelului, producerea materialelor de constructii si chimice si a energiei in centrale termoelectrice, exploatari petroliere, constructii navale, activitati portuare), sedimente rezultate sub forma de pulberi, deseuri, deversari, sau/si in urma fenomenelor naturale la scara globala. Zonele tinta sunt: a) bazinul hidrografic al Dunarii de Jos (Braila-Galati), Prutului inferior, Siretului inferior si al raurilor Ialomita (zona Ploiesti-Dambovita) si Prahova si b) zonele teritoriale: sudul Moldovei, nord-estul Dobrogei, sudul si centrul Romaniei (zonele urbane Bucuresti, Galati, Braila, Targoviste, Ploiesti, Brasov si zonele suburbane corespunzatoare).
      Una din directiile proiectului este fundamentarea teoretica, dezvoltarea practica si implementarea metodelor de inalta sensibilitate si precizie atomice si nucleare de analiza elementala (PIXE, EDXRF, SEM-EDX, AAS, NAA), a metodelor optice (senzori optici, turbidimetrie, nefelometrie, flamfotometrie) si a metodelor electrochimice (utilizand senzori si biosenzori), pentru determinarea gradului de poluare cu metale grele a aerului, solului, vegetatiei si a apelor de suprafata si a probelor corelate de sediment, specii de plancton si alte organisme acvatice complexe (moluste, pesti - ultima veriga a lantului trofic). Aceste etape sunt etape preliminare pentru dezvoltarea de tehnologii noi, avansate, folosite in monitorizarea poluarii cu metale grele (Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Ni, Cu, As, Se, Cd, Hg si Pb). Metodele propuse se vor utiliza in retele de biomonitorizare cu bioindicatori atmosferici (muschi si licheni) si bioindicatori de apa (fito- si zoo-plancton, moluste si pesti).
      O alta directie a proiectului vizeaza dezvoltarea metodelor fizico-chimice (chemiluminescenta CL si cromatografie de lichid de inalta performanta HPLC) pentru determinarea gradului de poluare a apelor cu poluanti macromoleculari persistenti (erbicide, pesticide, policlorbifenile (PCB), hidrocarburi poliaromatice (PAH) etc).
      Subiectul proiectului este complex, interdisciplinar, iar abordarea unui astfel de domeniu necesita o echipa pluridisciplinara, contribuind totodata la formarea unor tineri profesionisti cu inalta specializare dar si o buna flexibilitate in noile conditii cerute de piata muncii. Proiectul se incadreaza cu succes in domeniul prioritar de cercetare - 7, Materiale, procese si produse inovative.
      Rezultatele acestui studiu complex vor contribui intr-o prima etapa, prin monitorizarea poluarii mediului cu metale grele si poluanti macromoleculari persistenti, la asistarea factorilor de decizie in luarea de masuri adecvate. Se estimeaza realizarea unei imagini fidele a calitatii factorilor de mediu din regiunile de dezvoltare S, SE si centrala ale Romaniei, afectati de diversi contaminanti sau de activitatile curente ale unor unitati economice poluante. Bioindicatorii: muschii si lichenii din zonele teritoriale monitorizate in retea precum si planctonul (fito- si zoo-planctonul), molustele si pestii din apele de suprafata monitorizate (rauri, lacuri) pot furniza informatii cumulative in timp asupra poluarii cu metale grele a resurselor tinta de aer, sol si ape de suprafata, avertizand asupra riscului dezechilibrelor ecologice.
      Baza de date cu rezultatele experimentale obtinute in proiect ar putea fi corelata ulterior cu un studiu epidemiologic asupra bolilor care apar in special in regiunile poluate cu metale grele. Un obiectiv important al acestui proiect va fi informarea si educarea populatiei din zonele monitorizate privind rezultatele obtinute si riscurile ce pot aparea in cazul poluarii cu metale grele si poluanti macromoleculari persistenti. In acelasi timp, speciile de fitoplancton utilizate pot servi pentru efectuarea operatiilor de fitoremediere a apelor de suprafata in regiunile unde au avut loc accidental poluari cu metale grele contribuind la prezervarea calitatii apelor de suprafata si astfel, la imbunatatirea calitatii vietii.