TIPSARMER - Tehnici de înaltă precizie și sensibilitate aplicate în rețele de biomonitorizare a poluării mediului cu factori poluanți din zonele de dezvoltare de sud, sud-est și centrală ale României

Etapele proiectului

Noul plan de realizare cf. act aditional 3/11.05.2010

Etapa I (01.10.2008 - 20.01.2009).
Studii analitice de optimizare a metodelor atomice si nucleare, optice, fizico-chimice ce vor fi utilizate in proiect pentru identificarea elementelor poluante din aer si mediu acvatic din zonele de dezvoltare de sud si sud-est ale Romaniei. Dezvoltarea metodelor corelate cu tehnica metodei de monitorizare folosind bioindicatori.
I.1. Formularea si verificarea de modele conceptuale si teorii pentru analize fizico-chimice, electrochimice, optice si de spectroscopie atomica atomica si nucleara; abordare teoretica si detaliere a metodelor analitice. Analiza comparativa a metodelor analitice - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3, Partener 4
I.2. Identificarea surselor de poluare si stabilirea punctelor de monitorizare in zone de sud, sud-est si centrale ale Romaniei. Studiul spectrului de elemente si sisteme poluante cu efecte in degradarea calitatii aerului si a apelor de suprafata - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3, Partener 4
I.3. Stabilirea diagramei de lucru in cadrul programului de monitorizare a poluarii mediului cu tehnici de inalta precizie si sensibilitate - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3, Partener 4

Etapa II (21.01.2009 - 10.11.2009).
Cercetari experimentale prin dezvoltarea metodelor atomice si nucleare de inalta precizie si sensibilitate (PIXE, AAS, EDXRF, SEM-EDX, NAA) pentru analiza probelor de mediu - aerosol, apa, vegetatie, fauna acvatica, sol - colectate din zone de sud, sud-est si centrale ale Romaniei. Cercetari experimentale prin metode optice si electrochimice (senzori si biosenzori). Experimentari privind evaluarea poluarii cu poluanti macromoleculari persistenti.
II.1. Colectarea probelor de aerosol, apa, vegetatie, sol din zonele monitorizate prin program - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3, Partener 4
II.2. Masuratori PIXE, AAS,EDXRF, SEM-EDX si NAA ale probelor colectate pentru deterrninarea gradului de poluare cu metale grele a probelor colectate - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3, Partener 4
II.3. Masuratori electrochimice (cu senzori si biosenzori) - Participa: Partener 4
II.4. Masuratori fizico-chimice (CL si FTIR, s.a) pentru determinarea gradului de poluare cu sisteme poluante macromoleculare persistente - Participa: Coordonator, Partener 3
II.5. Prelucrarea datelor si analiza statistica a rezultatelor experimentale obtinute - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3, Partener 4

Etapa III (11.11.2009 - 09.11.2010)
Studii experimentale prin implementarea metodelor  fizico-chimice, optice, electrochimice si de spectroscopie atomica si nucleara de inalta sensibilitate a probelor de aerosol, apa, vegetatie, fauna acvatica, sol colectate din zone de sud, sud-est si centrale ale Romaniei in vederea stabilirii gradului de poluare cu factori poluanti
III.1. Colectarea probelor de aerosol, apa, vegetatie, sol din zonele monitorizate prin program - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3, Partener 4
III.2. Masuratori PIXE, AAS, EDXRF, SEM-EDX si NAA ale probelor colectate pentru deterninarea gradului de poluare cu metale grele a probelor colectate - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3
III.3. Masuratori optice (senzori optici, turbidimetrie, nefelometrie, flamfotometrie) ale probelor, complementar cu masuratori spectrofotometrice si de imagistica SEM - Participa: Partener 1, Partener 4
III.4. Masuratori fizico-chimice (CL si FTIR, s.a) pentru determinarea gradului de poluare cu poluanti macromoleculari persistenti - Participa: Coordonator, Partener 3
III.5. Prelucrarea datelor si analiza statistica a rezultatelor experimnentale obtinute - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3, Partener 4

Etapa a IV-a (10.11.2010 - 20.09.2011)
Studii experimentale prin implementarea metodelor fizico-chimice, optice, electrochimice si de spectroscopie atomica si nucleara de inalta sensibilitate a probelor de apa, vegetatie, fauna acvatica, sol colectate din zone de sud, sud-est si centrale ale Romaniei in vederea stabilirii gradului de poluare cu factori poluanti. Diseminarea rezultatelor obtinute prin implementarea tehnicilor de analiza de inalta precizie si sensibilitate in retele de biomonitorizare a poluarii mediului in zonele de sud, sud-est si centrale ale Romaniei.
IV.1. Colectarea probelor de apa, vegetatie, sol si muschi din zonele monitorizate prin program - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3, Partener 4
IV.2. Masuratori PIXE, AAS, EDXRF si NAA ale probelor colectate pentru determinarea gradului de poluare cu metale grele - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3
IV.3. Masuratori optice ale probelor, complementar cu masuratori spectrofotometrice si de imagistica SEM - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 4
IV.4. Masuratori fizico-chimice (CL si FTIR) pentru detrminarea gradului de poluare cu poluanti macromoleculari persistenti - Participa: Coordonator, Partener 3
IV.5. Prelucrarea datelor si analiza statistica a rezultatelor experimentale obtinute - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3, Partener 4
IV.6. Realizarea diagramelor de distribuite a factorilor poluanti monitorizati in proiect - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3, Partener 4
IV.7 Actualizarea paginii web cu rezultatele experimentale obtinute - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 4
IV.8. Comunicarea in mediul stiintific a rezultatelor experimentale obtinute; organizarea unei sesiuni stiintifice de nivel national in domeniul tehnicilor aplicate in studiul mediului - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 2, Partener 3, Partener 4
IV.9. Elaborarea materialelor didactice pentru nivel masterat si doctorat cu tematica – tehnici de inalta precizie si sensibilitate utilizate pentru studiul poluarii mediului, - Participa: Coordonator, Partener 1, Partener 4